Vjerujemo u vrijednost osmijeha

Pružamo trajne i uspješne terapije pacijentima te surađujemo s kolegama stomatolozima prilikom rješavanja i planiranja, prvenstveno parodontoloških i implantoloških slučajeva.

Na temelju našeg znanja i iskustva ordinaciju Plančak vidimo kao vodeću u uspješnom rješavanju parodontoloških i implantoloških slučajeva.

U 4 koraka do novog osmijeha

Naši doktori

Darije Plančak
Darije Plančakprim. dr. sc.
Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1981. godine. Specijalist je dentalne i oralne patologije s parodontologijom. Do jeseni 2023. bio je redoviti profesor Stomatološkog fakulteta i Stomatološke klinike KBC-a u Zagrebu. Redovito i s velikom predanošću pruža usluge i konzultacije iz parodontologije i dentalne implantologije u obiteljskoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji.
Sandra Plančak
Sandra Plančakdr. med. dent.
Stomatologinja je s više od 27 godina iskustva. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1991. godine. Od 1994. godine radi u vlastitoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji, od kojih zadnjih 15 godina na sadašnjoj lokaciji. Stalno se usavršava u kliničkom radu s posebnim naglaskom na estetsku stomatologiju i endodonciju.

Naručite se na pregled

Zdrav osmijeh uljepšava vaš izgled i gradi vaše samopouzdanje. Stomatologija, a posebno parodontologija omogućava izuzetne radove koji vas čine zdravima, sretnima i zadovoljnima, a naš savjet je da ne odgađate stanja za koja imamo rješenja!

  • Odaberi datoteku
    Datoteka nije odabrana

Kontakt