Impressum

Privatna Stomatološka ordinacija Sandra Plančak dr.med.dent.
Adama Mandrovića 3b. 10000 ZAGREB
OIB:40872217965
ZAGREBAČKA BANKA
IBAN HR7623600001101522466